SafCom - Ing. Karel Šafařík
We Love Referrals! Milujeme doporučení!
Copyright © 2015 by "Ing. Karel Šafařík"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@safcom.cz
Registrace:
Zásadní otázka: Proč virtualizovat ?
Většina malých a sředních firem dnes používá servery s architekturou x86, na kterých lze spustit pouze jeden operační systém, který je  
nakonfigurován na ten který hardware. Použití virtualizační technologie umožňuje oddělení operačního systému a aplikací od fyzického  
hardware serveru, a současně rozšiřuje klasický model 1:1 (HW:OS) na z mnoha pohledů výhodnější 1:n. To znamená, že na jednom fyzickém  
hardware (serveru) lze současně provozovat několik serverů (operačních systémů) ve formě jednotlivých virtuálních strojů, které všechny  
využívají výpočetní zdroje fyzického serveru.
Současně nelze opomenout skutečnost, že jednotlivé virtuální stroje jsou jednoduše přenositelné na jiný fyzický server, což přináší značné  
výhody například v okamžiku havárie fyzického serveru.
Výrazným argumentem proč virtualizovat servery, je ekonomická otázka. Velká většina klasických serverů využívá instalovaný výpočetní  
výkon z méně než dvaceti procent. Naproti tomu VMware vSphere se svým propracovaným systémem řízení výpočetních zdrojů umožňuje  
využití fyzického serveru na více než osmdesát procent. Jeden fyzický server využívající virtualizační technologii, je tedy schopen nahradit  
několik fyzických serverů pracujících v klasickém modelu 1:1.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že investice do virtuálních technologií přinášejí zákazníkům výrazné úspory v oblasti hardware  
serverů a tím i spotřebované energie. Společnost VMware na svých stránkách uvádí, že běžně dochází k redukci požadavků na hardware v  
poměru 10:1, v některých případech až 15:1.
Fyzická osoba nezapsaná do OR. Platný zápis v RŽP
dle Sp. značky SZ MCP6 027989/2014/8758 -
Živnostenský odbor úřadu městské části Praha 6
IČ:   12607371
DIČ: CZ5605220115
Korespondenční adresa:
Ing. Karel Šafařík
audio-video-computer projekt
Nad Manovkou 341/3
161 00  PRAHA 6
Czech Republic
Virtualizace serverů
Elektronické kontakty:
Elektronická pošta sítě Internet: office@safcom.cz
Datová schránka:  whiyp97
Telefon: 420 603 491 181

VMware vSphere - cesta k vašim úsporám
Ukázka spuštěné aplikace VMware vSphere Client pro administraci jednoho serveru s VMware ESXi
Ukázka konsole firewallu Kerio Control jako virtuál-ního stroje v prostředí VMware ESXi 5.1
VMware vSphere - cesta k vaší spokojenosti
Otázka druhá: Jak vám mohu pomoci při vašem rozhodnutí virtualizovat servery ?

Pokud máte zájem o technologii virtuálizace serverů, nabízím vám služby v oblasti instalace sytémů vSphere ESXI 5.x nebo 6.x v závislosti na vašem hardware, jakožto i správu těchto systémů. Součástí nabídky je i instalace virtuálních strojů na bázi OS Microsoft Windows Server, SQL databázových serverů MS SQL Server a zejména instalace a konfigurace produktů společnosti Kerio.
Nabízím vám provedení instalace virtuálních strojů Kerio Control Virtual Appliance (síťového firewallu) a Kerio Connect Virtual Appliance (mail serveru). Rovněž je možné instalovat jako virtuální stroj produkt Kerio Operator Virtual Appliance (VoIP telefonní ústředna). Samozřejmostí je i nabídka výchzí konfigurace a provozní správy všech těchto aplikací.
VMware vSphere - cesta k vaší dokonalosti