SafCom - Ing. Karel Šafařík
We Love Referrals! Milujeme doporučení!
Copyright © 2015-2016 by "Ing. Karel Šafařík"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@safcom.cz
Registrace:
Co je SCF2014 a jak Vám usnadní práci ?
Fotografujete svatby, společenské akce a jiné zakázky, v průběhu kterých nafotíte množství digitálních snímků a potřebujte aby si následně  
zákazník vybral, které snímky, kolikrát a v jakém formátu chce vytisknout? Pokud odpovíte ano, je tu právě pro vás software SCF2014.
SCF2014 pracuje ve dvou základních režimech:
První předpokládá, že zákazník od vás dostane Low Resolution náhledy fotografií ve formátu JPG, a ty, o které má zájem vám pošle zpět.
Druhý režim předpokládá pro objednání tisků využití webových stránek, generujících datový soubor SDF, nebo lokálního prohlížeče JPG  
souborů s funkcí SDF na počítači zákazníka. Potom již zbývá jen automaticky, pomocí SCF2014, zkopírovat High Resolution soubory  
odpovídající výběru zákazníka do určené složky, a tyto opět prostřednictvím SCF2014 vytisknout.
Fyzická osoba nezapsaná do OR. Platný zápis v RŽP
dle Sp. značky SZ MCP6 027989/2014/8758 -
Živnostenský odbor úřadu městské části Praha 6
IČ:   12607371
DIČ: CZ5605220115
Korespondenční adresa:
Ing. Karel Šafařík
audio-video-computer projekt
Nad Manovkou 341/3
161 00  PRAHA 6
Czech Republic
Elektronické kontakty:
SCF2014
aplikace pro fotografy
Elektronická pošta sítě Internet: office@safcom.cz
Datová schránka:  whiyp97
Telefon: 420 603 491 181

Nástroj pro efektivní výběr a tisk fotografií z vašich zakázek podle přání zákazníka
Hlavní okno aplikace - typ výběru dle náhledů nebo soupisky v souboru, definice pracovních složek atd.
Nastavení uživatelských parametrů - typ souborů RAW, rychlost tisku, ukládání pracovních složek
Registrace doplňkových modulů - pro přímý tisk a pro práci s datovými soubory SDF.DAT
Ukázka výběru složky, ve které jsou uložený High Resolution soubory zakázky, ze kterých bude probí- hat výběr do cílové složky
Po zadání složek v krocích 1 až 3 byly po stisku tla- čítka START požadované soubory nakopírovány do výstupní složky. Lze přejít k tisku.
Okno prohlížeče souborů JPG k tisku. Lze zadat po- čet kopií a následně tisknout jeden snímek nebo ce- lou dávku dle objednávky zákazníka.
Po volbě TISKNOUT se zobrazí okno volby formátu a tiskárny.
Tisk byl odstartován - aplikace posílá data do tisko- vé fronty Windows
S ohledem na cenu spotřebního materiálu je vyža- dováno potvrzení nastavení tisku.
Výběr souboru SDF při kopírování podle soupisky v souboru