SafCom - Ing. Karel Šafařík
We Love Referrals! Milujeme doporučení!
Copyright © 2015 by "Ing. Karel Šafařík"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@safcom.cz
Cena zakázky je vždy součtem položek, odpovídajících poskytnuté službě. Zde uvedené ceny jsou rámcové a v případě opakovaných zakázek
nebo dlouhodobé smlouvy lze sjednat individuální ceny.
Doprava dokladů - viz položky C.1 až C.4 je řešena prostředky dodavatele služby. Samozřejmě je možné dohodnout i dopravu kurýrní nebo
spediční službou, eventuálně vlastními prostředky zákazníka. V takovém případě nese odpovědnost za přepravované dokumenty zákazník.
Registrace:
Fyzická osoba nezapsaná do OR. Platný zápis v RŽP
dle Sp. značky SZ MCP6 027989/2014/8758 -
Živnostenský odbor úřadu městské části Praha 6
IČ:   12607371
DIČ: CZ5605220115
Korespondenční adresa:
Ing. Karel Šafařík
audio-video-computer projekt
Nad Manovkou 341/3
161 00  PRAHA 6
Czech Republic
Rámcový ceník
skenování
Elektronické kontakty:
Elektronická pošta sítě Internet: office@safcom.cz
Datová schránka:  whiyp97
Telefon: 420 603 491 181

Základní informace k ceníku
Pol. Popis položky Měrná jednotka cena m.j.
C.1 Doprava dokladů od zákazníka nebo zpět - na území hl. m. Prahy 1 cesta 300,-Kč
C.2 Doprava dokladů od zákazníka nebo zpět - v rámci okresu Rakovník a Beroun 1 cesta 350,-Kč
C.3 Doprava dokladů od zákazníka nebo zpět - mimo C.1 a C.2 - paušál do 50km 1 cesta 350,-Kč
C.4 Doprava dokladů od zákazníka nebo zpět - mimo C.1 a C.2 - za km nad 50km 1 km    10,-Kč
Pol. Popis položky Měrná jednotka cena m.j.
B.1 Přípravné práce - vyjmutí ze šanonů, rozešití vícestránkových dokumentů atd. 1 hodina 350,-Kč
B.2 Indexace listinných dokladů - označení čárovými kódy pro párování s PDF/A soubory 1 hodina 350,-Kč
B.3 Tisk čárových kódů pro indexaci (samolepky 1 arch = 64 samolepek 48 x 17mm) 1 arch    25,-Kč
B.4 Zpětná kompletace listinných dokladů - vložení do šanonů, zpětné sešití dokladů atd. 1 hodina 350,-Kč
B.5 Uložení dávky souborů na CD/DVD včetně nosiče 1 DVD (CD)    50,-Kč
B.6 Uložení dávky souborů na paměťové médium zákazníka (ext. HDD, USB Flash, SD ...) 1 dávka    20,-Kč
B.7 Odeslání dávky souborů přes FTP server nebo emailem 10 MB    10,-Kč
Pol. Popis položky Měrná jednotka cena m.j.
A.1 Skenování účetního dokladu na dokumentovém skeneru - dávka do 50ti dokladů 1 list (i oboustranný) 4.50 Kč
A.2 Skenování účetního dokladu na dokumentovém skeneru - dávka 51 - 200 dokladů 1 list (i oboustranný) 3,50 Kč
A.3 Skenování účetního dokladu na dokumentovém skeneru - dávka 201 - 1000 dokladů 1 list (i oboustranný) 2,50 Kč
A.4 Podepsání digitalizovaného dokladu ve formátu PDF/A elektronickým podpisem 1 PDF/A soubor 1,00 Kč
A.5 Časové razítko autorizované časové autority 1 razítko ( pro 1 el. podpis) 2,00 Kč
A.6 Ruční skenování obtížně čitelného dokumentu s úpravou parametrů skenování pro zajištění maximální čitelnosti digitalizovaného dokladu 1 sken ( 1 stránka ) 10,- Kč
Vlastní digitalizace dokladů Příprava dokladů k digitalizaci a archivační práce Doprava