SafCom - Ing. Karel Šafařík
We Love Referrals! Milujeme doporučení!
Alfa a omega - zajištění neporušitelnosti obsahu v čase:
Vezměme pro příklad daňový doklad. Podle zákona o DPH, plátce odpovídá po dobu uschování dokladu za  
věrohodnost jeho původu, čitelnost a neporušitelnost jeho obsahu. Právě neporušitelnost obsahu nás nyní bude  
zajímat. V okamžiku přijetí nebo digitalizace dokladu potvrzuje shodu s originálem elektronická podpisová značka  
nebo kvalifikovaný elektronický podpis, doplněný časovým razítkem, prokazujícím jeho existenci v čase. Stejné  
instrumenty zajišťují i ochranu neporušitelnosti jeho obsahu. Ovšem jen po dobu do expirace podpisového  
certifikátu, kterým je podepsáno časové razítko. Tato doba je obvykle pět let.
Požadavek zákona o DPH je ovšem uchovat doklad po dobu deseti let. Jaké možnosti tedy máme pro zajištění  
požadavků zákona po celou dobu deseti let?
Copyright © 2015 by "Ing. Karel Šafařík"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@safcom.cz
Registrace:
Fyzická osoba nezapsaná do OR. Platný zápis v RŽP
dle Sp. značky SZ MCP6 027989/2014/8758 -
Živnostenský odbor úřadu městské části Praha 6
IČ:   12607371
DIČ: CZ5605220115
Korespondenční adresa:
Ing. Karel Šafařík
audio-video-computer projekt
Nad Manovkou 341/3
161 00  PRAHA 6
Czech Republic
Elektronické kontakty:
Dlouhodobá archivace
PDF dokumentů
Jak již bylo uvedeno, časové razítko je nutnou podmínkou pro jakési zmražení dokumentu v čase - neboli jeho ukotvení do okamžiku aplikace elektronického podpisu na dokument. Kvalifikovaná časová razítka mají dobu platnosti minimálně pět let a po tuto dobu tak zajištují prokazatelnost, že obsah dokumentu odpovídá stavu v okamžiku podepsání. V případech, kdy se vyžaduje dlouhodobá platnost dokumentu, přesahující dobu platnosti certifikátu časového razítka, je nutné zajistit vždy jeho obnovu dříve, než skončí platnost certifikátu původního časového razítka.
Nejjednodušším způsobem jak zajistit dlouhodobou platnost e-dokumentu je včas aplikovat další časové razítko, jinými slovy dokument přerazítkovat novým časovým razítkem časové autority a prodloužit tak platnost původního razítka o dalších pět let. Tato metoda má pouze jedno úskalí: Vyžaduje, aby bylo přerazítkování provedeno včas, protože následující sekundu po skončení platnosti certifikátu časové autority, by došlo k porušení časové kontinuity certifikátů, a dokument by se stal z právního hlediska neprokazatelný a tudíž i neplatný. Z tohoto důvodu je vhodné nespoléhat na paměť a vést evidenci dokumentů (alespoň těch, u kterých je vyžadována dlouhodobá platnost) v podpisové knize, která samozřejmě může být vedena v elektronické podobě a bývá vybavena funkcí upozorňování na blížící se konec platnosti aktuálního časového razítka.
Elektronická pošta sítě Internet: office@safcom.cz
Datová schránka:  whiyp97
Telefon: 420 603 491 181

Manuální prodlužování platnosti časového razítka
Automatizované použití archivního časového razítka aplikací
Existuje ještě další možnost, jak zajistit dlouhodobou platnost dokumentů. Tou je použití speciálních aplikací nebo služeb, které zajistí automatickou obnovu časových razítek. Tato varianta však vyžaduje nasazení specializovaných, finančně náročných prostředků v infrastruktuře uživatele, nebo využití online služeb s uložením dokumentů na serveru poskytovatele služby nebo v jeho cloudu. 
Toto řešení je ideální pro větší firmy, s rozsáhlou spisovou agendou ale nelze předpokládat, že by jej v tuto chvíli využívaly malé společnosti nebo podnikatelé.